Submit to Facebook

 

 

In memoriam

 

Verdrietig en verbijsterd hebben wij kennis genomen van het plotselingen overlijden van Robin Brouwer, bestuurslid en inspirator van de Stichting Waarden en Samenleving.

 

Robin Brouwer

 

Robin Brouwer

 

Alkmaar, 28 mei 1960 - Enschede, 16 juni 2020

 

Robin had een groot gevoel voor context en perspectief. Zijn scherpe analyses van en heldere kijk op de hedendaagse samenleving, geuit in zijn vele publicaties maar ook mondeling tijdens de vele bijeenkomsten waaraan hij deelnam en/of organiseerde, zijn voor ons een grote inspiratiebron. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de Stichting Waarden en Samenleving.

Wij verliezen in hem een lieve en dierbare vriend. Hij zal voor altijd in onze gedachten zijn.

 

Wij wensen Wilma, zijn vader en zijn kinderen sterkte toe met dit verlies.

 

 


 

Stichting Waarden en Samenleving

 

De wereld verandert ….en soms sneller dan we denken.

De vragen ‘waar leven we eigenlijk voor?’ en ‘hoe kunnen we op een zinvolle wijze inhoud aan het mens-zijn geven?’ worden steeds moeilijker te beantwoorden.

Waar vinden we de antwoorden op ingrijpende vraagstukken als ecologie, culturele polarisatie, economische volatiliteit, klimaatmigratie, sociale ongelijkheid, overconsumptie en technologie zonder te vervallen in louter economische modellen en financiele consequenties?

Niemand wil leven in een wereld waarin onverschilligheid, egoïsme en hardvochtigheid de basis zijn. We beseffen dat integriteit, verdraagzaamheid, vertrouwen en ethisch besef onontbeerlijk zijn voor samenleven en samenwerken.

Het is daarom nodig dat wij onze kennis en vaardigheden op het terrein van zorgvuldig en duurzaam beheer van onze samenleving te vergroten.

Stichting Waarden en Samenleving stelt zich tot doel om deze kennis te ontwikkelen en te delen, om daarmee te komen tot een ethisch gefundeerd draagvlak waarmee wij onze samenleving een betere toekomst kunnen geven.

Stichting Waarden en Samenleving zet zich in om het ethisch bewustzijn in de samenleving te vergroten. Ze doet dit door het opzetten van (non-profit) educatieve- en gespreksbijeenkomsten, een leerhuis, voor uiteenlopende doelgroepen en maatschappelijke sectoren.