Submit to Facebook

 

Tolerantie, Populisme en Discriminatie

Stichting Waarden en Samenleving organiseert workshops en educatieve programma´s voor scholieren over de onderwerpen: culturele- en genderdiversiteit, tolerantie, populisme, discriminatie, democratie en burgerschap. Deze programma´s worden verzorgd door Wilma Dek (psycholoog/antropoloog) en Annigje Schelhaas (antropoloog).
De stichting biedt ook dergelijke samenkomsten aan voor volwassenen, zoals culturele organisaties, politieke partijen en overheden. Deze worden verzorgd door maatschappijfilosoof Robin Brouwer en moderator/coach Jikke de Ruiter.

 

Zingeving

Op het terrein van zingeving, spiritualiteit en religiositeit biedt stichting Waarden en Samenleving publieksavonden en ook een Leerhuis aan om de ethische achtergronden van deze fenomenen te onderzoeken. De vraag ´wat is er nu nodig in de samenleving?' staat daarbij centraal. De publieksavonden en debatten en de leerprogramma's worden verzorgd door maatschappijfilosoof Robin Brouwer die eerder publiceerde over zingeving en daar tientallen cursussen over gaf en Jikke de Ruiter, moderator/coach die gespecialiseerd is om met mensen te komen tot een verdiepende dialoog.

 

Politiek, Democratie, Burgerschap

Op het terrein van politiek, democratie en burgerschap biedt Wens verschillende programma's aan die de hedendaagse samenleving kritisch onderzoeken. Het aanbod bestaat uit publieksprogramma's om daarbij met gasten uit de wereld van de politiek, sociale wetenschappen en journalistiek in gesprek te gaan en uit een cursusprogramma dat ingaat op de achtergronden van onze huidige politieke realiteit.

 

Burn Out Times

B U R N   O U T   T I M E S

Anders dan de titel doet vermoeden gaat deze cursus niet over burn out. Wel wordt burn out als één van de heftigste symptomen van een overspannen maatschappij gebruikt als leidraad gedurende deze cursus. Met honderdduizenden gevallen van burn out en bijna een miljoen depressieven kan je spreken van een epidemie. Tijd dus om burn out niet als een individueel geval te zien, maar als een probleem van de maatschappij.

Het Leerhuis Maatschappelijke Bewustwording en Persoonlijke Zingeving start met een programma om onze manier van leven kritisch tegen het licht te houden en om antwoorden en alternatieven te vinden.

Aan de hand van deskundigen onderzoeken we in zes bijeenkomsten in wat voor wereld wij leven en besteden we aandacht aan economie en arbeid, (sociale) media en consumptie, traditie, cultuur en samenleven. Daarnaast gaan wij door middel van verdiepende groepsgesprekken op zoek naar wat voor ons als mens daadwerkelijk prioriteit heeft om inhoud en zin aan ons leven te kunnen geven.

Het Leerhuis is een initiatief van Stichting Waarden en Samenleving. Maatschappijfilosoof Robin Brouwer, trainer/coach Jikke de Ruiter en psycholoog Wilma Dek verzorgen dit programma van zes leeravonden.

 

Door het plotselinge overlijden van Robin Brouwer hebben wij alle activiteiten tijdelijk stilgelegd. Robin was de spil in alle activiteiten. Uiteraard zoeken wij naar mogelijkheden om onze activiteiten , al dan niet in gewijzigde vorm, voort te zetten.